Küschall logo

Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring voor Invacare-websites

Dit is een toegankelijkheidsverklaring van Invacare Holdings Corporation en haar dochterondernemingen ("Invacare").

Maatregelen ter ondersteuning van toegankelijkheid

Invacare neemt de volgende maatregelen om de toegankelijkheid van kuschall.com te waarborgen:

  • Duidelijke toegankelijkheidsdoelen en verantwoordelijkheden toewijzen,
  • Alle online inhoud auditeren, en
  • Een nieuwe toegankelijke website ontwikkelen.

Conformiteitsdoelen

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) stelt eisen aan ontwerpers en ontwikkelaars om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te verbeteren. Het definieert drie niveaus van conformiteit: Niveau A, Niveau AA en Niveau AAA. Ons doel is om een wereldwijde website te bieden die voldoet aan WCAG 2.1 Niveau AA. Momenteel zijn we bezig met de ontwikkeling van een nieuwe website die voldoet aan WCAG 2.1 Niveau AA en die wordt in 2024 gelanceerd.

Feedback

We verwelkomen uw feedback over de toegankelijkheid van de Küschall Website. Laat ons weten als u toegankelijkheidsbelemmeringen tegenkomt door feedback te geven via:

We streven ernaar om snel te reageren op feedback. Technische specificaties De toegankelijkheid van de Küschall Website steunt op de volgende technologieën om te werken met de specifieke combinatie van de gebruikte webbrowser en eventuele hulpmiddelen of plug-ins geïnstalleerd op uw computer:

  • HTML
  • CSS
  • JavaScript

Deze technologieën zijn van essentieel belang voor conformiteit met de gebruikte toegankelijkheidsnormen.

Beperkingen en alternatieven

Ondanks onze beste inspanningen om de toegankelijkheid van de Invacare-websites te waarborgen, kunnen er enkele beperkingen zijn. Neem contact met ons op als u een probleem ondervindt - accessibility@invacare.com  

Logo Küschall