Küschall logo

Tillgänglighetsförklaring

Tillgänglighetsuttalande för Invacare-webbplatser

Detta är ett tillgänglighetsuttalande från Invacare Holdings Corporation och dess dotterbolag ("Invacare"). Åtgärder för att stödja tillgänglighet Invacare vidtar följande åtgärder för att säkerställa tillgänglighet för kuschall.com:

  • Tydliga tillgänglighetsmål och ansvarsområden tilldelas,
  • Granskning av allt online-innehåll, och
  • Utveckling av en ny tillgänglig webbplats.

Efterlevnadsmål

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) definierar krav för designers och utvecklare för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Den definierar tre nivåer av efterlevnad: Nivå A, Nivå AA och Nivå AAA. Vårt mål är att erbjuda en global webbplats som följer WCAG 2.1 Nivå AA. För närvarande utvecklar vi en ny webbplats som följer WCAG 2.1 Nivå AA och som kommer att lanseras år 2024.

Feedback

Vi välkomnar din feedback om tillgängligheten på Küschall webbplats. Vänligen meddela oss om du stöter på tillgänglighetsbarriärer genom att ge feedback via:

Vi kommer att försöka svara snabbt på feedback.

Tekniska specifikationer

Tillgängligheten på Küschall webbplats förlitar sig på följande teknologier för att fungera med den specifika kombinationen av webbläsaren som används och eventuell hjälpmedelsteknik eller tillägg som är installerade på din dator:

  • HTML
  • CSS
  • JavaScript

Dessa teknologier är nödvändiga för överensstämmelse med de använda tillgänglighetsstandarderna.

Begränsningar och alternativ

Trots våra bästa ansträngningar för att säkerställa tillgänglighet på Invacare-webbplatserna kan det finnas vissa begränsningar. Vänligen kontakta oss om du stöter på ett problem - accessibility@invacare.com  

Logo Küschall